Pályázat

Kedvezményezett neve: Horváth József László egyéni vállalkozó

A projekt címe: Csalogány Tábor minőségi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 2 615 459 Ft

A támogatás mértéke: 70%

Projekt száma: 3357308092

Horváth József László egyéni vállalkozó a VP6-19.2.1-5.3.3-21 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés az Alpokalja-Fertő táj mikrovállalkozásainak fejlesztése által” című pályázati felhívásra sikerrel nyújtotta be 2022.03.13-án 14:20:36 időpontban 3357308092 iratazonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelmét.

A pozitív tartalmú támogatási döntést követően a vállalkozás 2 615 459 Ft támogatási összegű európai uniós (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)) és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott vissza nem térítendő támogatásban részesült. A hozzá kapcsolódó, ezen felül önerőből vállalt összegből, mindösszesen 3 736 377 Ft-os elszámolható projekt összköltségű beruházás valósult meg a támogatott vállalkozás 9372 Csapod, Vasút utca 6. (hrsz.: 254/12) szám alatti telephelyén.

A projekt megvalósítása megkezdődött a projektmenedzsment tevékenységre irányuló megbízási szerződés aláírásával 2022.03.16-án, majd ugyanezen tevékenység megvalósulásával 2023.10.20-án zárult.

A beruházás során a 9372 Csapod, Vasút utca 6. (hrsz.: 254/12) ingatlanon működő Csalogány Tábor minőségi fejlesztése történt meg.

A tábor már évtizedek óta jól működik, sok maradandó élményt adva látogatóinak (gyeremek-, ifjúsági-, kerékpáros-, sport- és lovastáborok résztvevőinek). Azonban külső környezet igényei és a tábor megnyitás óta eltelt idő miatt elérkezett az idő egy nagyobb volumenű fejlesztés megvalósítására.

A megvalósult fejlesztési program több tevékenységcsoportra bontható, az egyik a már meglévő szolgáltatások fejlesztése, illetve a másik az új szolgáltatások megalapozását szolgáló beruházások végrehajtása.

A meglévő szolgáltatások minőségi fejlesztése keretében megtörtént az ágyneműk, ágyhuzatok cseréje. Továbbá az elavultak helyére beszerzésre kerültek új ágymatracok huzattal.

A kor követelményeinek megfelelően új szolgáltatások kialakítása, illetve bevezetése terén megtörtént például a melegkonyha kialakítása, kerékpárosbarát szolgáltatások bevezetése ez utóbbi a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség kívánalmainak megfelelően. Sor került még műszaki cikkek beszerzésére (hűtők, sütők, mosógép, szárítógép, TV, Laptop, porszívó), kültéri sporteszközök/játékok vásárlására.

A marketing innováció keretében tájékoztató táblák kihelyezése és logózott pólók gyártását történt meg.

A projektnek köszönhetően, a fentiek megvalósulásával magasabb színvonalon történik már napjainkban a szolgáltatások nyújtása, kellemesebbé téve a vendégek által itt eltöltött időt. Ezek eredményeképpen remélhetőleg a jövőben emelkedik a szálláshely kihasználtsága, növekednek a bevételek és a vállalkozás versenyképessége nő.

Az Európai Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala megtalálható: https://ec.europa.eu/agriculture/